СС-840 Е таблетка на 3 патрона Е-27
угл/прох:
Материал:
Ду:
Ру:
Чертёж:
Кол-во: 1 без стекла

;